www.soderbylax.fi
PresentationKontaktuppgifterKartaProdukterAktuellt Artiklar ochBildgalleriLänkar

1
 


Ryssjegråsälarnas satellituppföljning i Finska viken 2010   (Läs även publikationerna)

Micke Lindholm deltar  i en undersökning om hur gråsälarna rör sig i Finska viken. Undersökningen gör tillsammans med Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI).

Sälen är ju inte fiskarens bästa vän, men ett deltagande i en sådan här undersökning kan vara till nytt för fiskaren.

 

En säl som hamnat i ryssjan förs med en speciell skyttel till stranden för en undersökning. Sälen vägs, förses med märken i bakfenan och 7 sälar förses med en GPS/GSM-sändare, som ger uppgifter om hur den rör sig.
 


Bild 1.  Adapterkopplingen till ryssjan                     
Bild 2.  Förflyttningsskytteln kopplad till ryssjan
Bild 3.  Första gråsälen i skytteln
Bild 4.  Gråsälens mun i verkligheten
                 
(en 'klick' visar en större bild)

 Bilderna: RKTL/Esa Lehtonen


2
 

3

4
 
  Tillbaka
(
till föregående sida)
Öppningssidan    

                

Söderby Lax              GSM 040-5115 906 
Mikael Lindholm       Facebook 

Laxvägen 33 D    07900 LOVISA
Lohitie 33 D          07900 LOVIISA