www.soderbylax.fi
PresentationKontaktuppgifterKartaProdukterAktuellt Bildgalleri  


Intressanta sidor

Publikationer

 • 2011-års satellitsälar simmar fortarande i Finska Viken
                                                                            (
  Esa Lehtonen  FYFF  14.12.2011 
                                                          Översättning Christian Lindén)
   

 • Satellittelemetriundersökning av gråsälar, fångade i ryssjor i Finska viken åren 2010–2012 (på svenska)
  http://www.rktl.fi/julkaisut/j/647.html

   

 

Öppningssidan

                

Söderby Lax                040-5115 906
Mikael Lindholm          Facebook

Laxvägen 33 D    07900 LOVISA
Lohitie 33 D          07900 LOVIISA