Fotogalleri - vinterfiske

       Bilderna kan ses i större format genom att klicka på lilla ikonen.
       Därefter klickar man på 'tillbakapilen'  uppe i vänstra hörnet.


                                            Vinterfiske

Vid vinterfisket använder man mindre tillbehör jämfört med sommarens pu-ryssjor.

Men för transporterna behövs i alla fall en utrustning.

Här har någon varit tidigare.

Vid vinterfiske med nät dras näten under isen med olika netoder.Tidigare använde man långa stänger, sxom t.ex. var gar gjorda av elinstallatörens långa flexibla plaströr.

Micke använder idag en fjärrdriven apparat som under isen drar ett snöre från hål till hål. Med en detektor kan han även om isen är ogenomskinlig följa med var apparaten rör sig.

Om isen är klar kan man visuellt följa med apparatens rörelser.

Med snöret dras näten under isen och hålen isoleras för att inte frysa till helt.

Vid vittjandet öppnas hålen och näten dras upp genom ena hålet. Ett snöre fästes vid andra ändan av nätet och med det dras nätet tillbaka under isen efter vittjandet.

Ida är med som övervakare.

Ett snöre, som är fäst vid nätet dras under isen och med hjälp av det dras det tomma nätet tillbaka under isen.

Fisken kan vara intrasslade i nätet...

... och det kan bli kallt om fingrarna.

Laken är inte den vackraste fisken.

Det kom i alla fall några fiskar.

Havsörnarna är ofta på plats när Micke fiskar

...och håller sig i närheten - kanske det blir någonting över.

Vittjandet är gjort och nätet dras tillbaka under isen.

Det börjar skymma innan allt är gjort.

.. och solen går ner.