Fotogalleri - historia

       Bilderna kan ses i större format genom att klicka på lilla ikonen.
       Därefter klickar man på 'tillbakapilen'  uppe i vänstra hörnet.


                     Bilder som visar var Söderby Lax har varit aktiv.

I juni 2005 var en av de första försäljningstillfällen som Söderby Lax anordnade.

Bakom disken/bordet Minna och Micke.

Visst kom det baddare redan i början också.

Fisken är större än dottern i maj 2009.

..javisst

En tid hade firman en Toyota Hilux i användning.

Ett problem var roskfisken (vår åsikt), som gjorde ryssjorna tunga. Projektet att sälja den fisken till Estland kom igång,

men var inte så framgångsrik på grund av köparnas inställning ???...

Strandbodan 2009, en pu-ryssja skall snart bogseras ut.

Ännu 2009 såldes fisk från tält.

Micke filerade laxen allt efter kundens önskan.

Programenligt såldes fisken vid Ringborgs torgtillfällen.

Många köper fisken direkt från strandbodan intill Laxberget. Reklamskylt fanns redan vid vägen 10 km tidigare.

Fisk säljs också i samband med olika tillställningar runtom i bygden, för det mesta vid Saltbodan.

Fisk säljs också i samband med olika tillställningar runtom i bygden, för det mesta vid Saltbodan.

Samma försäljare.

På beställning säljs förutom fisk i lyxförpackning även lantbröd.

Visst har det varit vinter i Lovisa ocksä - december 2009.

Även Furuborg har varit med i bilden när fisken säljs.

Följande sommar igen på Ringborg.

Laxryssjan - en bogserbar försäljningsbåt eller flotte var i bruk ett antal år och basplatsen var stranden vid Saltbodan.

Profil

En försäljningsbil gjorde förflyttningarna från plats till plats mer flexibla.

Torget i Lovisa har fått besök av Söderby Lax och det kommer också i fortsättningen atta vara aktuellt.

.. liksom här.

Efter det att den gamla försäljningsbilen togs ur bruk skaffade Söderby Lax en större vagn, som kan bogseras

allt efter behov. Dragbilen Hilux efterträddes av Hiace

Det är inte bara försäljning, fisken skall också fångas och för det ändamålet måste man ha med sig ett och .

annat närman åker iväg. Håll nu reda på alla grejor

När man kommer tillbaka är det inte bara fisken, som skall rensas. Fångsredskapen ser lite smutsiga ut och kräver sin del av fiskarens tid.

När ryssjan tas upp är det större saker, som kräver underhåll - tvättning och reparationer.